Czy to naprawde wczesna kopia Dziesięciu Przykazań?

Jeden z naukowców twierdzi, że tekst biblijny odrzucony jako fałszerstwo w XIX wieku jest nie tylko autentyczny, ale w rzeczywistości jest poprzednikiem Księgi Powtórzonego Prawa – nie wszyscy się jednak z tym zgadzają.

Księga Powtórzonego Prawa opisuje niektóre wydarzenia z wczesnej historii Izraela i mówi o kilku prawach przekazanych przez Boga, w tym o dziesięciu przykazaniach. Wielu uczonych uważa, że ​​Księga Powtórzonego Prawa została napisana około 2700 lat temu. Odkryty w XIX wieku tekst byłby tekstem wcześniejszym względem Księgi Powtórzonego Prawa.

Twierdzenie to wzbudziło duże zainteresowanie mediów; jednak większość naukowców, wyraziła wątpliwości, mówiąc, że uważają, że tekst jest w rzeczywistości fałszerstwem.

Tekst został napisany paleo-hebrajskim na 16 fragmentach skóry. W 1883 roku Moses Wilhelm Shapira, handlarz antykami z Jerozolimy, przywiózł tekst do Europy. Pokazał go komitetowi uczonych w Niemczech, który odrzucił go, stwierdzając że jest fałszywy. Shapira następnie udał się do Wielkiej Brytanii, gdzie zaoferował sprzedaż British Museum za 1 milion funtów. Ekspert pracujący dla muzeum również uznał tekst z fałszerstwo. W następnym roku, w 1884, Shapira popełnił samobójstwo w Holandii.

Po śmierci Shapiry wdowa po nim sprzedała tekst księgarzowi Bernardowi Quaritchowi, a jego miejsce pobytu jest nieznane od około 1900 roku. Jednak wiele odręcznych kopii tekstu przetrwało do dziś.

Czy tekst jest prawdziwy?

W artykule opublikowanym w marcowym numerze czasopisma Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft oraz w niedawno wydanej książce „The Valediction of Moses: A Proto-Biblical Book” (Mohr Siebeck, 2021), Idan Dershowitz, przewodnicząca Hebrew Bible and its exegesis na Uniwersytecie w Poczdamie w Niemczech udowodniła, dlaczego tekst jest nie tylko autentyczny, ale także poprzedza Księgę Powtórzonego Prawa.

Tekst, który Dershowitz nazywa „Valediction of Moses”, opowiada historię, w której Bóg nakazuje Mojżeszowi podbić ziemie króla imieniem Sichon. „Mojżesz i Izraelici następnie atakują Sihon w [miejscu zwanym] Jahaz, zabijają wszystkich i zdobywają wszystkie miasta królewskie. Jest to krótka i prosta opowieść” – napisał Dershowitz w swojej niedawnej książce. Pomimo że jest krótszy niż Księga Powtórzonego Prawa, tekst, jak powiedziała, zawiera Dziesięć Przykazań. Oba teksty opowiadają również o podboju ziem Sihon, ale Księga Powtórzonego Prawa zawiera dłuższy opis tej historii.

Dershowitz mówi, że ten tekst, jest krótszą narracją, która została napisana przed Księgą Powtórzonego Prawa. „Nie wywodzi się od Księgi Powtórzonego Prawa, ten tekst jest w rzeczywistości starożytnym przodkiem Księgi Powtórzonego Prawa” – napisała Dershowitz w artykule w czasopiśmie.

Dershowitz przytacza liczne argumenty na poparcie swojego twierdzenia, że ​​tekst jest autentyczny. Po pierwsze, powiedział, że notatki Shapira pokazują, że handlarz antykami miał trudności ze zrozumieniem tekstu. Przynajmniej, powiedziała Dershowitz, powinno to udowodnić, że Shapira sam nie sfałszował dokumentu.

Shapira twierdził, że tekst został znaleziony w Wadi al-Mujib w Jordanii. (Zdjęcie: Shutterstock)

Notatki mają „dużą liczbę znaków zapytania, rozważań na marginesach; wydaje się, że jest to wstępne rozszyfrowanie. Rzeczywiście, Shapira był w trakcie opracowywania właściwej kolejności zapisanych fragmentów skóry” – napisał Dershowitz w artykuł w czasopiśmie. „Jeśli Shapira był fałszerzem – lub jednym z fałszerzy – rękopisów, dlaczego jego prywatne dokumenty zawierają nie do końca udaną próbę ich rozszyfrowania? Z pewnością byłoby czymś niezwykłym, gdyby fałszerz pracował nad zrozumieniem tekstu, który sam wymyślił lub wpisał.”

Po drugie, Dershowitz twierdzi, że historia odkrycia tekstu jest niezwykle podobna do tego, jak w latach czterdziestych XX wieku odkryto zwoje znad Morza Martwego.

„Według zeznań Shapiry, latem 1878 roku po raz pierwszy usłyszał o niektórych starożytnych fragmentach zapisanej skóry, które zostały odkryte przez Beduinów w jaskini w pobliżu Morza Martwego, nad Wadi al-Mujib” – napisała Dershowitz. Shapira twierdził, że kupił je od Beduinów za niewielką kwotę. Ta historia tekstu znalezionego przez Beduina w jaskini w pobliżu Morza Martwego jest bardzo podobna do tego, jak znaleziono Zwoje znad Morza Martwego w latach czterdziestych XX wieku, napisała Dershowitz. To podobieństwo istnieje pomimo faktu, że Zwoje znad Morza Martwego zostały znalezione dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci Shapira.

Dershowitz przedstawia o wiele więcej argumentów na poparcie swoich wniosków. Na przykład Dershowitz twierdzi, że XIX-wieczny fałszerz prawdopodobnie nie byłby świadomy niektórych paleo-hebrajskich słów użytych w tekście. Zauważa również, że Beduini, od których Shapira twierdził, że kupił tekst, nie miałby powodu, aby stworzyć skomplikowane fałszerstwo, biorąc pod uwagę, że zapłacono im tylko niewielką kwotę.

Co mają do powiedzenia biblijni uczeni

Witraż przedstawiający biblijną historię dziesięciu przykazań. (Zdjęcie: Shutterstock)

Większość badaczy wyraziła sceptycyzm i stwierdziła, że ​​tekst jest prawdopodobnie fałszerstwem.

Jednym z problemów, które zauważyli uczeni, jest to, że tekst zaginął na ponad sto lat, co uniemożliwia przeprowadzenie na nim badań naukowych. Ponadto Shapira miał doświadczenie w sprzedaży fałszerstw, jak zauważyli. W latach siedemdziesiątych XIX wieku Shapira sprzedała kilka przedmiotów, rzekomo stworzonych przez starożytnych Moabitów, które okazały się fałszywe. Pismo na skórach, jak powiedzieli uczeni, zawiera szereg niezwykłych cech, które sugerują, że stworzył je XIX-wieczny fałszerz, na przykład sposób pisanych liter, odbiega od znanych sposobów zapisu liter starożytnych pisarzy.

„Radykalne twierdzenia wymagają radykalnych, przekonujących dowodów, a my po prostu ich nie mamy. Mamy raczej hipotezy i poszlaki, w najlepszym przypadku. I to po prostu nie wystarczy” – powiedział Christopher Rollston, profesor języków i literatur semickich północno-zachodnich na Uniwersytecie George’a Washingtona, który podał długą listę powodów, dla których tekst jest prawdopodobnie fałszywy. „Pismo na fragmentach skóry jest błędne, a te błędy są podobne do błędów często spotykanych we współczesnych fałszerstwach” – powiedział Rollston.

Sidnie White Crawford, emerytowany profesor na University of Nebraska-Lincoln, znawca Biblii hebrajskiej i języka hebrajskiego, również uznał argumenty Dershowitz za nieprzekonujące. „Kwestia autentyczności opiera się na pozostałościach materiału – których obecnie brakuje i nie można ich przetestować – oraz analizie paleografii – na piśmie ręcznym” – powiedział Crawford, zauważając, że poprzednie badania paleograficzne tekstu wykazały, że zawierają one niezwykłe cechy które wskazują na fałszerstwo. Badania tekstu prowadzone w XX i XXI wieku opierały się na odręcznych odpisach, podczas gdy w niektórych opracowaniach z XIX wieku wykorzystano oryginalne fragmenty skóry.

Dershowitz w swojej książce i artykule napisała, że paleograficzne błędy zidentyfikowane przez uczonych mogą wynikać z braku materialnego i oryginalnego tekstu do przestudiowania; XIX-wieczni uczeni mogli “wprowadzić te błędy” przy ręcznym przepisywaniu tekstu. Innymi słowy, rzeczywisty tekst mógł wyglądać inaczej niż odręczne kopie, które przetrwały do ​​dziś.

Niektórzy uczeni pozostawili otwartą możliwość na to, że tekst jest autentyczny. „Opierając się na kilku rysunkach, które powstały w tamtym czasie, fragmenty skóry wydają się być kiepsko wykonanymi fałszerstwami, co nie byłoby zaskakujące, ponieważ Shapira był już zamieszany w sprawę fałszerstwa kilka lat wcześniej” – powiedział Michael Langlois, profesor teologii na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji. “Z drugiej strony możliwe jest, że [kopie] – a nie same fragmenty – zostały źle wykonane. Niestety, nie mamy samych fragmentów. Stąd dylemat. Powiedziałbym więc, że jest technicznie możliwe, że fragmenty były w rzeczywistości autentyczne ”, powiedział Langlois.

Źródło: Owen Jarus

The Valediction of Moses: New Evidence on the Shapira Deuteronomy Fragments

Zdjęcie: Nik Taylor/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x