Czy możemy zmienić cechy naszej osobowości?

Większość ludzi pragnie zmienić jakieś aspekty swojej osobowości. Na przykład Adam może chcieć być bardziej towarzyski, podczas gdy Ola może chcieć być bardziej zorganizowana. W rzeczywistości większość ludzi chce zmienić się w pożądanym społecznie kierunku (tj. zwiększyć ekstrawersję, sumienność, stabilność emocjonalną, ugodowość lub otwartość), a osoby, które uzyskują niskie wyniki danej cechy, są jeszcze bardziej skłonne do tej zmiany. Ale jak ludzie zmieniają cechy swojej osobowości?

Aby wprowadzić zmianę osobowości, ludzie wyznaczają sobie cele zmiany. Ogólnie nadają one kierunek, strukturę i znaczenie, a także motywują do zmiany osobowości i są z natury dynamiczne. Oznacza to, że nie ma stałego stanu końcowego do osiągnięcia (takiego jak ukończenie studiów i spłata kredytu), ale cele służą jako stały motywator do zmiany osobowości w pożądanym kierunku. Dlatego jest prawdopodobne, że Adam i Ola wykorzystują cele zmiany, aby stać się bardziej towarzyskimi lub zorganizowanymi.

Teraz nasuwa się pytanie: czy ludzie naprawdę mogą celowo zmieniać swoją osobowość? Tak i nie. Wyniki badań są niejednorodne: podczas gdy niektóre badania wskazują, że cele zmiany przewidują zmianę osobowości w pożądanym kierunku, inne dają bardziej mieszane wyniki, a niektóre nawet wskazują na zmianę w przeciwnym, niepożądanym kierunku.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Anne Lücke i jej współpracowników (2020) miało na celu zajęcie się tą heterogenicznością i zidentyfikowało dwa aspekty celów zmiany, które mogą mieć znaczenie dla zmiany osobowości: Po pierwsze, znaczenie celu (tj. jak ważna i pożądana jest zmiana tej cechy?) i po drugie, wykonalność celu (tj. jak prawdopodobna i wykonalna jest zmiana tej cechy?). Autorzy argumentowali, że te dwa aspekty – a zwłaszcza ich kombinacja – uczyniłyby bardziej prawdopodobnym, że cele zmiany przewidują zmianę osobowości. Kluczowym elementem jest tutaj codzienne życie ludzi: jeśli cele zmiany są dla ludzi ważne i / lub możliwe do osiągnięcia, prawdopodobnie zmienią swoje codzienne nawyki i zainwestują w codzienne sytuacje, które są istotne dla cechy, którą chcą zmienić. To z kolei zastąpiłoby ich nawykowe myśli, uczucia i zachowania pożądanymi myślami, uczuciami i zachowaniami. Na przykład, jeśli cel Adama, jakim jest bycie bardziej towarzyskim, jest dla niego ważny i jeśli zachowanie związane z cechami (takie jak poznawanie nowych ludzi) jest możliwe, Adam prawdopodobnie zmieni swoje codzienne nawyki i stanie się bardziej towarzyski w swoim codziennym życiu. Z drugiej strony, jeśli cel Oli, jakim jest bycie bardziej zorganizowaną, nie jest dla niej naprawdę ważny (na przykład, ponieważ tylko inni ludzie chcą, aby była lepiej zorganizowana), Ola prawdopodobnie nie zmieni swoich codziennych nawyków i nie stanie się bardziej zorganizowana w swoim codziennym życiu.

Autorzy przetestowali swoje hipotezy na zróżnicowanej próbie 383 uczestników z Niemiec. Ich badanie trwało ponad 2 lata i miało nieinterwencyjny charakter, co oznacza, że ​​zmiana osobowości uczestników była testowana w naturalnie występującym kontekście. Cechy uczestników i ich cele zmian (w tym ich znaczenie i wykonalność) oceniano wielokrotnie za pomocą pytań dotyczących samooceny. Sytuacje, z którymi zetknęli się uczestnicy i stany, których doświadczyli, były oceniane codziennie przez okres do 10 dni.

Co ustalili autorzy? Po pierwsze, wbrew ich przewidywaniom, ludzie z wyraźniejszymi celami zmiany nie byli bardziej skłonni do zmiany w pożądanym kierunku. Oznacza to, że siła celu zmiany Adama nie pozwoliłaby przewidzieć prawdopodobieństwa, że ​​stanie się bardziej towarzyski. Po drugie, chociaż ważność celu i jego wykonalność różniły się znacznie między ludźmi, ani znaczenie celu, ani jego wykonalność nie były konsekwentnie powiązane ze zmianą osobowości. Oznacza to, że nawet gdyby cel zmiany Oli był dla niej zarówno ważny, jak i możliwy do osiągnięcia, nie byłoby bardziej prawdopodobne, że stanie się bardziej zorganizowana.

Co te spostrzeżenia mówią nam o postanowieniach noworocznych? Czy nadal powinniśmy dążyć do zmiany aspektów naszej osobowości? Tak. Jak argumentowali sami autorzy, zasadnicze znaczenie ma to, jak formułowane są cele zmiany: co najważniejsze, cele zmiany muszą być jak najbardziej szczegółowe. Oznacza to, że cel zmiany Adama, jakim jest “bycie bardziej towarzyskim”, mógł być zbyt abstrakcyjny, aby zmotywować go do zmiany codziennej rutyny. Zamiast tego może uformować bardziej konkretny cel, taki jak dołączenie do cotygodniowego klubu czytelniczego, w celu poznawania nowych ludzi. Z czasem te nowe nawyki mogą zmienić tendencję Adama do bycia towarzyską osobą. Oprócz tego, że cele powinny być bardziej szczegółowe, powinny być również mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Na przykład ten sam cel zmiany (np. bycie bardziej towarzyskim) może oznaczać coś innego dla Adama i coś innego dla Oli. Dlatego każda osoba musi indywidualnie zidentyfikować sytuacje, w których może wyrazić swoje cele zmiany. W ten sposób możemy celowo i z sukcesem zmienić aspekty naszej osobowości w 2021 roku, jeśli tego chcemy.

 

Źródła: Janina Larissa Bühler Ph.D. / Psychology Today

Volitional personality trait change: Can people choose to change their personality traits?

Change Goals Robustly Predict Trait Growth: A Mega-Analysis of a Dozen Intensive Longitudinal Studies Examining Volitional Change

Smart Goals: How the Application of Smart Goals can Contribute to Achievement of Student Learning Outcomes

You can’t always get what you want: The role of change goal importance, goal feasibility and momentary experiences for volitional personality development

Zdjęcia: Pixabay

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x